Orman Ürünleri Piyasası "Eylül 2018" Analizi

DİKİLİ ÜRETİM VE SATIŞ VERİLERİ

Kesimi gerçekleştirilmesi uygun olarak tespit edilen ağaçların damgalanma işlemi Eylül ayı sonu itibariyle yaklaşık 25,551,000 m3 olarak gerçekleşti. 2017 yılı aynı döneminde damgalanan ağaç miktarı 22,427,000 m3 idi.

Dikili satış miktarı verilerine baktığımızda; Eylül ayı sonunda satış miktarı 7,615,000 m3 olarak gerçekleşmiş olup 2017 yılında bu rakam 5,020,000 m3'tür.

Fiyat bazında değerlendirildiğinde; ihale yoluyla açık arttırmalı dikili satış fiyatı ortalama 147 TL/m3 olurken 2017 yılı aynı döneminde fiyat 120 TL/m3 olarak gerçekleşmişti.

OGM SATIŞI VERİLERİ

Türkiye genelinde (dikili hariç) satılan ve dağıtımı gerçekleşen miktar ve ortalama fiyatlar aşağıdaki gibidir;

Endüstriyel Odun :  9,168,000 m3 - 239 TL/m3

Tomruk                   : 3,093,000 m3 - 391 TL/m3

Lif-Yonga Odunu  :  4,233,000 m3 - 122 TL/m3

3.SINIF TOMRUK

Orman Genel Müdürlüğü'nden alınan veriler çerçevesinde ;

Tomruk ihalelerinde Eylül ayında toplam 285,739 m3 3.Sınıf tomruk satılmış olup Türkiye ortalama fiyatı 421,52  TL /m3 olarak gerçekleşmiştir. Bu rakamlara göre Eylül ayında miktarsal olarak 2017 yılı Eylül ayında gerçekleşen 276,655 m3 karşılaştırmasında yaklaşık %3'lük bir artış gerçekleşmiştir.

Fiyat bazında karşılaştırıldığında; 

2017 Eylül ayında 353,03 TL/m3 iken 2018 Eylül ayında 421,52 TL /m3 olarak % 19'luk bir artış görülmüştür.

-------------------------------------------------------------------------------

İthal olarak gelen tomruk verilerini incelediğimizde;

Türkiye’ye yapılan tomruk ithalatı miktarı 5340m3 olarak gerçekleşmiştir.2017 yılı aynı döneminde toplam ithalat miktarı 10117 m3 olarak gerçekleşmiştir.

İlk üç sırayı incelediğimizde;

Büyük çoğunluğu Orta Afrika Cumhuriyeti'nden tedarik edilen Sapelli, afrika maunu ve iroko tomruk ithalatı toplamda 1899 m3 olarak gerçekleşmiştir. Ortalama fiyatı 446,77 USD/m3 seviyesindedir.

İkinci sırayı 727 m3 ile büyük çoğunluğu Bulgaristan'dan Çam tomruk ithalatı almış olup ortalama ithalat fiyatı 116,95 USD/m3 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Üçüncü sırada 622 m3 ile büyük miktarı İspanya, Romanya ve Belçika'dan tedarik edilen Meşe tomruk ithalatı almış olup ortalama ithalat fiyatı 424,26 USD/m3 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Veriler TÜİK'ten alınmıştır.

-------------------------------------------------------------------------------

KERESTE (İNŞAAT-AMBALAJ) PİYASA SATIŞ VERİLERİ

Yerli Kereste

Yerli Kereste fiyatları iç piyasada bölgesel olarak değişkenlik göstermekle birlikte dağılımda aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir :

Marmara Bölgesi  : 900– 1000 TL/m3 bandında

Ege Bölgesi : 950 –1050 TL/m3 bandında

Akdeniz Bölgesi : 850 –950 TL/m3 bandında

Batı ve Orta Karadeniz Bölgesi : 800 – 850 TL/m3 bandında

Doğu Karadeniz Bölgesi : 800 - 850 TL/m3 bandında

İç Anadolu Bölgesi : 900-1000 TL/m3 bandında

Doğu Anadolu Bölgesi : 800 – 850 TL/m3 bandında

G.Doğu Anadolu Bölgesi : 800 – 850 TL/m3 bandında.

Veriler iç piyasa ortalamaları alınarak verilmiştir.

-------------------------------------------------------------------------------

İthal Kereste

Miktarsal olarak bakıldığında Çam kereste (inşaatlık-ambalaj) Türkiye giriş miktarı-büyük oranda Ukrayna'dan olmak kaydıyla (28726 m3) ancak çok geniş ülkesel dağılımla- toplamda 45,030 m3 seviyesinde gerçekleşmiştir. Çam kerestenin Türkiye ithalat fiyatı ortalama olarak 186,99 USD/m3 seviyesindedir.

Göknar (inşaatlık-ambalaj) kereste ithalat miktarı 8024 m3/ay olmuştur. Büyük çoğunluğu sırasıyla Rusya, Ukrayna, Romanya'dan tedarik edilen ürünlerin ortalama ithalat fiyatı 201,27 USD/m3 olarak gerçekleşmiştir.

İthal Kereste (inşaatlık) piyasa satış fiyatları ay genelinde 1050 - 1150 TL/m3 bandında gerçekleşmiştir.

Veriler TÜİK'ten alınmıştır.

------------------------------------------------------------------------------

PLYWOOD /KONTRPLAK PİYASA SATIŞ VERİLERİ

Plywood-Kontrplak analizi 3 segmente ayrılmış olup ;

1.Segment : Üst sınıf malzemeler (Huş Grubu) (13 Kat.)

2.Segment : Orta Segment ( Tropik bölge veya yüksek katmanlı Çam veya Combi Ürün Grupları- (9/11/13 Kat.)

3.Segment  : Ekonomik Segment (orta katman sayısında Çam, Kavak Ağaçlarından)- (7-9 Kat)

TÜİK'ten alınan verilere göre;

Aylık bazda Plywood - Kontrplak ithalat verilerini incelediğimizde ilk sırayı 1228 m3 ile Letonya'nın aldığı, onu 1198 m3 ile Rusya'nın takip ettiği ve üçüncü sırada 833 m3 ile Vietnam'ın yer aldığı görülmektedir. Ay toplamında ithal plywood/kontrplak Türkiye giriş miktarı yaklaşık 5298 m3 seviyesinde olmuştur.

Bir önceki yıl - aynı ay karşılaştırmasında toplam miktar 26,930 m3 olup % 80 oranında bir düşüş gözlemlenmiştir.

2018 yılı Eylül ayında ;

1.Segment ürünlerin piyasa satış fiyatları 600-660 Euro/m3 bandında,

2.Segment ürünlerin piyasa satış fiyatları 590-650 Usd/m3 bandında,

3.Segment ürünlerin piyasa satış fiyatları 430-480 Usd/m3 bandında gerçekleşmiştir.

Fiyat verileri iç piyasa ortalamaları alınarak verilmiştir.

------------------------------------------------------------------------------

OSB PANEL PİYASA SATIŞ VERİLERİ

Yerli Ürünler

Osb Panel’de aylık toplam üretim ve dağıtım miktarı yaklaşık 10,500 m3 seviyesinde gerçekleşmiş olup, yerli üreticiler tarafından üretilen ürünlerin satış fiyatları 240-255 Euro/m3 seviyelerinde gerçekleşmiştir.

Fiyat verileri iç piyasa ortalamaları alınarak verilmiştir.

İthal ürünler

Osb Panel’de ithal ürünlerin piyasa satış fiyatları incelendiğinde 250-265 Euro/m3 bandında gerçekleşmiştir. Fiyat aralığının genişlik sebebi bölgesel rekabet koşulları dahilinde ithal markalar tarafından uygulanan bölgesel-değişken fiyat politikalarıdır ve nakliye maliyet farklarıdır.

Fiyat verileri iç piyasa ortalamaları alınarak verilmiştir.

Ay içerisinde ithal Osb Panel Türkiye giriş miktarı Bulgaristan 4780 m3, Romanya 4,674 m3, Malezya 746 m3, olmak  kaydıyla toplam 10,202 m3 olarak gerçekleşmiştir.

Miktarlara ilişkin Veriler TÜİK'ten alınmıştır.